About

💨 VAPER. 👩🏻‍💻 PROGRAMMER. 🌴 TRAVELER. 👩🏻‍💻BLOGGER.